en automatiserad urvalsprocess.

För att ge alla samma möjlighet till att få ett extrajobb har vi på Turn en automatiserad urvalsprocess. Denna process gör det möjligt för oss att genomföra ett standardiserat urval som enbart tar hänsyn till kompetens och personlighet. På Turn har man ingen fördel vare sig man är tjej eller kille, bor i stan eller i förorten. Det enda vi bryr oss om är vem som är bäst lämpad att genomföra det eftersökta arbetet.

en rättvis rekrytering
bäst för alla parter

Genom att bortse från personliga åsikter i urvalet och istället fokusera på faktiska egenskaper, får alla studerande samma möjlighet till att få ett arbete. Likaså blir företaget matchade med de personer som är bäst lämpade för uppdraget, vilket kommer att leda till högre effektivitet och därmed högre lönsamhet. Läs om vår kvalitetssäkring här.

vi arbetar annorlunda.

Personlighetsanalysen

Personlighetsanalysen som används i Turns urvalsprocess är baserad på den välkända femfaktorsteorin men är anpassad för yngre kandidater, vilket gör vår personlighetsanalys helt unik på marknaden. Analysen är framtagen tillsammans med studenter och forskare inom psykologi.

Utmanar traditionella perspektiv

Som nystartat företag har vi haft möjligheten att skapa en rekryteringsprocess från ett blankt papper, en möjlighet som ytterst få etablerade företag har. Resultatet är en ansökan där studerande varken uppger namn, adress eller några personliga uppgifter. Det som bedöms i vårt urval är kompetens och ingenting annat.

Det finns ett arbete för alla

Något som vi är måna om är att alla studerande ska matchas till den arbetsplats som har bäst nytta av dennes unika egenskaper, för enligt oss så finns det en arbetsplats för alla. I vår personlighetsanalys finns det inget rätt eller fel. Där svarar studenten enbart ur sitt eget perspektiv och vi ser till att studenten matchas med den perfekta arbetsplatsen.

Automatisering

I en vanlig rekryteringsprocess är det rekryteraren som bestämmer vem eller vilka som ska anställas. Där styrs rekryterare lätt av fördomar och snedvridningar som påverkar rekryteringens utfall. På Turn arbetar vi istället med en automatiserad urvalsprocess för att minimera personliga åsikter i urvalet.

Personlighetsanalysen

Personlighetsanalysen som används i Turns urvalsprocess är baserad på den välkända femfaktorsteorin men är anpassad för yngre kandidater, vilket gör vår personlighetsanalys helt unik på marknaden. Analysen är framtagen tillsammans med studenter och forskare inom psykologi.

Utmanar traditionella perspektiv

Som nystartat företag har vi haft möjligheten att skapa en rekryteringsprocess från ett blankt papper, en möjlighet som ytterst få etablerade företag har. Resultatet är en ansökan där studerande varken uppger namn, adress eller några personliga uppgifter. Det som bedöms i vårt urval är kompetens och ingenting annat.

Det finns ett arbete för alla

Något som vi är måna om är att alla studerande ska matchas till den arbetsplats som har bäst nytta av dennes unika egenskaper, för enligt oss så finns det en arbetsplats för alla. I vår personlighetsanalys finns det inget rätt eller fel. Där svarar studenten enbart ur sitt eget perspektiv och vi ser till att studenten matchas med den perfekta arbetsplatsen.

Automatisering

I en vanlig rekryteringsprocess är det rekryteraren som bestämmer vem eller vilka som ska anställas. Där styrs rekryterare lätt av fördomar och snedvridningar som påverkar rekryteringens utfall. På Turn arbetar vi istället med en automatiserad urvalsprocess för att minimera personliga åsikter i urvalet.

Personlighetsanalysen

Personlighetsanalysen som används i Turns urvalsprocess är baserad på den välkända femfaktorsteorin men är anpassad för yngre kandidater, vilket gör vår personlighetsanalys helt unik på marknaden. Analysen är framtagen tillsammans med studenter och forskare inom psykologi.

Utmanar traditionella perspektiv

Som nystartat företag har vi haft möjligheten att skapa en rekryteringsprocess från ett blankt papper, en möjlighet som ytterst få etablerade företag har. Resultatet är en ansökan där studerande varken uppger namn, adress eller några personliga uppgifter. Det som bedöms i vårt urval är kompetens och ingenting annat.

Det finns ett arbete för alla

Något som vi är måna om är att alla studerande ska matchas till den arbetsplats som har bäst nytta av dennes unika egenskaper, för enligt oss så finns det en arbetsplats för alla. I vår personlighetsanalys finns det inget rätt eller fel. Där svarar studenten enbart ur sitt eget perspektiv och vi ser till att studenten matchas med den perfekta arbetsplatsen.

Automatisering

I en vanlig rekryteringsprocess är det rekryteraren som bestämmer vem eller vilka som ska anställas. Där styrs rekryterare lätt av fördomar och snedvridningar som påverkar rekryteringens utfall. På Turn arbetar vi istället med en automatiserad urvalsprocess för att minimera personliga åsikter i urvalet.