identifiering av kravprofil

För att bli en del av vår rekryteringsplattform behöver vi ha några uppgifter ifrån er. Efter inlämnandet av formuläret nedan återkommer vi med en offert på efterfrågade kriterier på ert behov av arbetskraft. Om ni istället föredrar ett muntligt samtal så ring eller kontakta oss här.

1
2
3
4
5
6
7
12%
Efterfrågad befattning

Social Media Manager / Lagermedarbetare / Administratör / Kassamedarbetare

När önskar ni att medarbetaren/-arna ska börja anställningen?

Inget exakt datum behövs, vi vill mest veta om det handlar om en vecka eller två månader

Hur många timmar i veckan önskar ni att personen ska arbeta?
25%
Antal rekryteringar

Uppge hur många rekryteringar ni önskar att tillhandahålla offert på.

Arbetsuppgifter

Identifiera minst 5 typiska arbetsuppgifter. Plock & pack / Skapa marknadsmaterial / Ansvara för kundvård

Eftersökta egenskaper och förmågor

Praktisk kunnighet / Teknisk eller social kompetens

Hur kommer arbetet att ske?
37%
Efterfrågad utbildningsbakgrund

Högstadie- eller universitetsstudier. Övriga utbildningar.

Efterfrågad arbetserfarenhet

Notera att vi arbetar med studerande som ofta inte har någon lång professionell yrkeserfarenhet. 

Krav på körkort

Ja / Nej. B-körkort? Krav på truckkörkort?

Övriga krav

Ålderspreferenser? Medicinska krav? Andra krav?

50%
Antalet anställda i bolaget
+

Hur många är ni som arbetar aktivt i verksamheten idag?

Framtidsplaner och möjlighet till förlängning

Vad har ni för framtidsplaner de kommande tre åren? Finns det möjlighet för deltidsarbetaren att avancera i bolaget och få mer ansvarsområden?

62%
Önskar ni arbetsprov eller referenstagning?

Om ja, har ni sådana arbetsprov färdiga? Har ni några preferenser på antal referenser osv?

75%
Företagsnamn
Organisationsnummer
Adress
Postnummer
Ort
Namn på kontaktperson
Telefonnummer till kontaktperson
Mailadress till kontaktperson
87%
Hur önskar ni gå vidare med processen?

Välj något av nedanstående alternativ

Övrig information ni vill delge oss

Var vänlig att skriv den informationen nedan.