låt inte magkänslan lura dig.

På Turn tycker vi att det ska vara enkelt att anställa extraarbetare. Därför har vi utvecklat en tjänst där ni slipper hantering av omständliga CV:n, personliga brev och rekryteringsbeslut baserat på magkänsla.

dåliga och kortsiktiga rekryteringar som kostar tid och pengar

låter detta bekant?

Ni rekryterar idag extraarbetare genom traditionella medier.

Mycket administrativt arbete inför rekrytering av extraarbetare.

Svårt att veta vilken kandidat som passar bäst på er arbetsplats.

Det känns som att ni baserar rekryteringar på en magkänsla.

Era extraarbetare motsvarar inte era förväntningar.

Rekryteringarna resulterar inte i långsiktiga anställningar.

Vi på Turn sköter era rekryteringar, hela vägen från annonsering och urval till färdig anställning.

vi förenklar era rekryteringsprocesser.

Vi hjälper ert företag att rekrytera extraarbetare baserat på egenskaper och kompetenser istället för på magkänsla och sköter hela processen, från annonsering och urval till färdig anställning. Vi gör det enklare och mer kostnadseffektivt att rekrytera extraarbetare och låter er fokusera på det som ni gör bäst. Nedan illustrerar vi hur mycket tid och arbetskraft ni sparar på att ta in oss i rekryteringsprocessen, istället för att göra det internt. 

Behovsanalys

Kravprofil

Annonsering

Datainsamling

Urvalsprocess

Kallelse

Intervjuprocess

Referenser

2:a intervju

Anställning

Vi ansvarar för

Ni ansvarar för

så här går en anställning till.

behovsanalys.

Det första steget är att ni besvarar ett formulär på hemsidan där ni specificerar hur många extraarbetare ni önskar samt arbetsuppgifter till dessa. Formuläret fylls i här.

matchning.

Ert personalbehov matchas därefter med studentportalen. Matchningen är automatiserad vilket innebär att studenternas svar kommer att matchas automatiskt med de egenskaper som ni söker hos extraarbetarna. 

samtal.

De personer som matchades i urvalsprocessen genomför ett samtal tillsammans med oss på Turn för att verifiera personlighetsanalysen. Det finns även möjlighet för er att genomföra en egen intervju om så önskas.

anställning.

Efter urvalsprocessen kommer ni att ha det slutgiltiga ordet gällande vem som ska få anställningen. Därefter är den/de utvalda studenterna till ert förfogande och Turns aktiva arbete avslutas.

behovsanalys.

Det första steget är att ni besvarar ett formulär på hemsidan där ni specificerar hur många extraarbetare ni önskar samt arbetsuppgifter till dessa. Formuläret fylls i här.

matchning.

Ert personalbehov matchas därefter med studentportalen. Matchningen är automatiserad vilket innebär att studenternas svar kommer att matchas automatiskt med de egenskaper som ni söker hos extraarbetarna. 

samtal.

De personer som matchades i urvalsprocessen genomför ett samtal tillsammans med oss på Turn för att verifiera personlighetsanalysen. Det finns även möjlighet för er att genomföra en egen intervju om så önskas.

anställning.

Efter urvalsprocessen kommer ni att ha det slutgiltiga ordet gällande vem som ska få anställningen. Därefter är den/de utvalda studenterna till ert förfogande och Turns aktiva arbete avslutas.

varför rekrytera genom turn?

vi matchar er med rätt studenter.

Turn Consulting har en stor kandidatportal med studerande från gymnasiet, komvux, högskolan och universitet som är 16 år eller äldre. Vår nisch på förmedling av studerande gör oss till det självklara valet vid anställning av extraarbetare. Den automatiska urvalsprocessen gör det möjligt att hitta guldkornen som lyfter er verksamhet till nästa nivå samt så ser vår process till ni får extraarbetare som har de egenskaper och förmågor som krävs för arbetet. Läs mer om hur urvalsprocessen fungerar här.

vi utmanar de traditionella perspektiven.

Istället för att jämföra kandidater mot varandra så jämför vi mot den kravprofil som vi har tagit fram tillsammans med er. Då får vi fram om kandidaten är relevant för uppdraget eller inte, snarare om vem som är bättre eller sämre än den andra. Vi håller hela tiden fokus på de kompetenser som eftersöks och ser därmed till att vi hittar de personer som ni behöver till arbetsplatsen. Läs om våra kvalitetssäkringar här.

vi erbjuder långsiktiga lösningar.

Vi hjälper er att hitta rätt arbetskraft och vill göra det en lång tid framöver. Vi vill skapa långsiktiga lösningar för er och vårt mål är att vara ert självklara val vid rekrytering av extraarbetare.

innovation sänker priserna.

Som nystartat företag har vi haft möjligheten att ta bort allt som inte anses som nödvändigt i rekryteringsprocessen. Det resulterade i ett tidseffektivt sätt att hitta rätt arbetskraft, i jämförelse med en vanlig traditionell rekrytering där bolaget själva, eller med hjälp av en extern aktör, sköter rekryteringsprocessen. Uppge önskad kravprofil här eller kontakta oss för en kostnadsfri offert utefter ert behov.