anställningsbeslut som inte baseras på magkänslan

vi förenklar era rekryteringsprocesser.

Vi hjälper ert företag att rekrytera baserat på egenskaper och kompetenser istället för på magkänsla och sköter hela processen, från annonsering och urval till färdig anställning. Vi gör det enklare och mer kostnadseffektivt att rekrytera deltidspersonal och låter er fokusera på det som ni är bäst på. Nedan visar vi hur en rekryteringsprocess på Turn fungerar, istället för att ni ska sköta processerna internt. 

Behovsanalys

Kravprofil

Annonsering

Datainsamling

Urvalsprocess

Kallelse

Intervjuprocess

Referenser

2:a intervju

Anställning

Vi ansvarar för

Ni ansvarar för

Turn Consulting

Våra rekryteringsflöden är till för att effektivisera ert arbete. Vi tar därför rekryteringsprocessen från era axlar och presenterar kandidater först när de är kvalitetssäkrade. Såhär funkar vanligtvis en rekryteringsprocess hos oss:

→ behovsanalys

Det första steget är att ni besvarar ett formulär på hemsidan där ni specificerar hur många extraarbetare ni önskar samt arbetsuppgifter till dessa. Den efterfrågade kravprofilen för rekryteringen fylls i här.

→ matchning

Ert personalbehov matchas därefter med studentportalen. Matchningen är automatiserad vilket innebär att studenternas svar kommer att matchas automatiskt med de egenskaper som ni söker hos deltidspersonalen.

→ samtal

De personer som matchades i urvalsprocessen genomför ett samtal och eventuella arbetstest tillsammans med oss på Turn för att verifiera personlighetsanalysen. Därefter får ni möjlighet att intervjua kandidaterna enligt egna preferenser.

→ anställning

Efter urvalsprocessen kommer ni att ha det slutgiltiga ordet gällande vem som ska få anställningen. Därefter är den/de utvalda studenterna till ert förfogande och Turns aktiva arbete avslutas.

Turn Consulting

Våra rekryteringsflöden är till för att effektivisera ert arbete. Vi tar därför rekryteringsprocessen från era axlar och presenterar kandidater först när de är kvalitetssäkrade. Såhär funkar vanligtvis en rekryteringsprocess hos oss:

→ behovsanalys

Det första steget är att ni besvarar ett formulär på hemsidan där ni specificerar hur många extraarbetare ni önskar samt arbetsuppgifter till dessa. Den efterfrågade kravprofilen för rekryteringen fylls i här.

→ matchning

Ert personalbehov matchas därefter med studentportalen. Matchningen är automatiserad vilket innebär att studenternas svar kommer att matchas automatiskt med de egenskaper som ni söker hos deltidspersonalen.

→ samtal

De personer som matchades i urvalsprocessen genomför ett samtal och eventuella arbetstest tillsammans med oss på Turn för att verifiera personlighetsanalysen. Därefter får ni möjlighet att intervjua kandidaterna enligt egna preferenser.

→ anställning

Efter urvalsprocessen kommer ni att ha det slutgiltiga ordet gällande vem som ska få anställningen. Därefter är den/de utvalda studenterna till ert förfogande och Turns aktiva arbete avslutas.

Är ni i behov av spetskompetenser inom ett visst område och önskar att ta in en studentkonsult för ett visst projekt? Vi samarbetar med studentkonsulter ifrån flera av Sveriges mest framstående universitet. Nedan listas de inriktningar där vi tillsammans med våra samarbetspartners har konsulter. 

teknik

Med kompetens inom design och produktutveckling, CAD, byggnadsplanering, fysikaliska- och tekniska analyser, simulering och energieffektivisering.

IT

Med kompetens inom IT management, design, app- och webbutveckling, affärssystem, digitala strategier, optimering, machine learning och testning.

management

Med kompetens inom bland annat marknads-, konkurrent- och värdeflödesanalyser samt organisatorisk utveckling och logistik.

marknadsföring

Med kompetens inom content-creation med foto-/filmredigering, framtagande av marknadsplaner, grafisk profil och SEO.

Turn Consulting AB
Turn Consulting AB

Är ni i behov av spetskompetenser inom ett visst område och önskar att ta in en studentkonsult för ett visst projekt? Vi samarbetar med studentkonsulter ifrån flera av Sveriges mest framstående universitet. Nedan listas de inriktningar där vi tillsammans med våra samarbetspartners har konsulter. 

teknik

Med kompetens inom design och produktutveckling, CAD, byggnadsplanering, fysikaliska- och tekniska analyser, simulering och energieffektivisering.

IT

Med kompetens inom IT management, design, app- och webbutveckling, affärssystem, digitala strategier, optimering, machine learning och testning.

management

Med kompetens inom bland annat marknads-, konkurrent- och värdeflödesanalyser samt organisatorisk utveckling och logistik.

marknadsföring

Med kompetens inom content-creation med foto-/filmredigering, framtagande av marknadsplaner, grafisk profil och SEO.

Vi får ibland förfrågningar från offentlig förvaltning gällande användande av vår plattform för matchning av praktik – och ferieplatser. En sådan Saas-lösning är inget som vi i erbjuder i nuläget men vi påbörjar gärna samtal med er inför framtida produktutveckling. 

nyheter från turn.