som rekryteringar borde fungera,
för och av generation Z.

utan förutfattade meningar och beslut baserat på magkänslan

rättvis rekrytering, för och av generation Z.

utan förutfattade meningar och beslut baserat på magkänslan

"vi startade en rekryteringsplattform baserat på hur rekryteringar borde gå till, inte på hur alla andra gör det. Vi har ett system som är byggt för och av den nya generationen - det är så man enligt oss bygger framtiden."

Turn Consulting

"vi startade en rekryteringsplattform baserat på hur rekryteringar borde gå till, inte på hur alla andra gör det. Vi har ett system som är byggt av och för den nya generationen - det är så man enligt oss bygger framtiden."

Vi startades med ett enkelt syfte. Vi vill göra det enklare för studenter att komma in i arbetslivet. Utan kunskap och års av erfarenhet ifrån den traditionella rekryteringsbranschen satte vi oss vid ritbordet och började skissa på hur rekryteringar borde gå till. Detta kom senare att bli Turn Consulting.

Att komma in som en ny aktör i en traditionell bransch gav oss möjligheten att omdefiniera begreppet rekrytering. För oss innebär det att göra saker annorlunda. 

Vi har involverat AI och automatisering i vår rekryteringsprocess – en självklarhet för att kvalitetssäkra, anonymisera och framtidssäkra en plattform för framtidens generationer. 

Vi startades med ett enkelt syfte. Vi vill göra det enklare för studenter att komma in i arbetslivet. Utan kunskap och års av erfarenhet ifrån den traditionella rekryteringsbranschen satte vi oss vid ritbordet och började skissa på hur rekryteringar borde gå till. Detta kom senare att bli Turn Consulting.

Att komma in som en ny aktör i en traditionell bransch gav oss möjligheten att omdefiniera begreppet rekrytering. För oss innebär det att göra saker annorlunda. 

Vi har involverat AI och automatisering i vår rekryteringsprocess – en självklarhet för att kvalitetssäkra, anonymisera och framtidssäkra en plattform för framtidens generationer. 

nyheter från turn.